mardi 7 mars 2017

Betlémská kaple

Betlémská kaple, nár. kult. památka v Praze; zal. 1391 patricii Křížem (+ asi 1413) a Hanušem z Můhlheimu (t koncem 14.st.) pro č. kázáni; 1402-12 Husovo působiště a středisko husitského řev. hnuti. Got. síň na lichoběžníkovém půdorysu s dřevěným stropem, 1536—48 přestavěna na stejno-lodi o šesti nízkých lodích; od 1661 kat. kostel, 1786 zbořena; rekonstruována arch. Fragnerem 1950 — 54. beton [fr.], stmelené stavivo. B. cementový, stavivo ze štěrku stmeleného maltou z cementu a pisku. Směs těchto složek s vodou se ukládá do bedněni, v němž se zhutní a ponechá v klidu až do ztvrdnutí. Kaménky velikosti 15 al 60 mm, v tlustých zdech až 150 mm, jsou přír. oblázky nebo štěrk drcený z hornin pevných a trvanlivých nebo z odpadních, popř. umělých hmot, (podle toho se rozeznává např. b. oblázkový, struskový, keramzitový). Ztvrdlý b. má vlastnosti přír, kamene, trvanlivost a pevnost (v tlaku 3 až 60 MPa. v tahu asi desetkrát menši). Proto se b podle potřeby vyztužuje ocelovými pruty v mistech tažených (b, železový) nebo se předpíná (b. předpjatý). Pevnost a vlastnosti b. lze vhodně měnit složením a zpracováním směsi. Podle množství cementu v b. se rozeznává b. tučný a hubený. Podle množství vody má směs různou konzistenci a vyžaduje

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire