mercredi 8 mars 2017

čajovník

čajovník, Camellia sinensis, Camellia assamica — subtrop. až trop. vždy-zelený keř nebo strom čeledi čajovni-kovitých, pěstovaný pro mladé prýty (fleše). z nichž se získává černý (fermen-tovaný), polofermentovaný (oolong) nebo zelený (nefermentovaný) čaj k přípravě nápoje stejného jména. Účinnou látkou je kofein.

mardi 7 mars 2017

Analogový počítač

analogový počítač, počítač, v němž se používá převážně analogového zobrazení dat. Proměnné řešených úloh jsou vyjádřeny analogovými signály (úměrně velkými plynule proměnnými fyz.

Blýskač

blýskač, návnada používaná ke sport, lovu dravých ryb.

Adirondack

Adirondack [edyrondek], h. masív na SV USA mezi ř. svátého Vavřince a Mohawkem a jezery Champlain a Ontario; Marcy, 1629 m n.m. Nár. paik.

Betlémská kaple

Betlémská kaple, nár. kult. památka v Praze; zal. 1391 patricii Křížem (+ asi 1413) a Hanušem z Můhlheimu (t koncem 14.st.) pro č. kázáni; 1402-12 Husovo působiště a středisko husitského řev. hnuti. Got. síň na lichoběžníkovém půdorysu s dřevěným stropem, 1536—48 přestavěna na stejno-lodi o šesti nízkých lodích; od 1661 kat. kostel, 1786 zbořena; rekonstruována arch. Fragnerem 1950 — 54. beton [fr.], stmelené stavivo. B. cementový, stavivo ze štěrku stmeleného maltou z cementu a pisku. Směs těchto složek s vodou se ukládá do bedněni, v němž se zhutní a ponechá v klidu až do ztvrdnutí. Kaménky velikosti 15 al 60 mm, v tlustých zdech až 150 mm, jsou přír. oblázky nebo štěrk drcený z hornin pevných a trvanlivých nebo z odpadních, popř. umělých hmot, (podle toho se rozeznává např. b. oblázkový, struskový, keramzitový). Ztvrdlý b. má vlastnosti přír, kamene, trvanlivost a pevnost (v tlaku 3 až 60 MPa. v tahu asi desetkrát menši). Proto se b podle potřeby vyztužuje ocelovými pruty v mistech tažených (b, železový) nebo se předpíná (b. předpjatý). Pevnost a vlastnosti b. lze vhodně měnit složením a zpracováním směsi. Podle množství cementu v b. se rozeznává b. tučný a hubený. Podle množství vody má směs různou konzistenci a vyžaduje

Antrakóza

antrakóza [řec.], anthracosis — onemocněni vyvolané zaprášením plic uhelným prachem nebo sazemi, antrax [řec.], anthrax, sněť slezinná, uhlák — onemocnění zvířat působené mikrobem Bacillus anthracis. Většinou onemocnění celkové. U přežvýkavců se při pitvě zjišťuje abnormální zvětši šení sleziny, u prasat se lokalizuje

Dolní Roveň

Dolní Roveň, zeměd. obec ve Východo-č. kr., okr. Pardubice, v Polabí, 2094 obyvatel.

lundi 6 mars 2017

Deurne

Deurne [dérne], m. v Belgii, u Antverp, 81 300 obyv. Obytné m. pro antverp-skou aglomeraci.

Balista

balista [lat.], ant. válečný stroj, vyvinutý z praku, k metáni kamenů a svazků střel pod úhlem 45° do vzdálenosti až 1000 m.

Antropologismus

antropologismus [řec.], filoz. názor chápající člověka jako nejvyšší produkt přírody, zdůrazňující jednotu člověka a přírody; charakteristický rys předmarx. mater. (Feuerbach, Čer-nyševskij). Jeho hl. nedostatek je v nepochopení spol. podstaty člověka a jeho vědomí; vede k ideál, chápání dějin. Projevuje se v souč. burž. filoz., sociol. i psychologii, antropometrie [řec.], soustava technik k měření lidského těla. Dělí se hl. na somatometrii (měření živého nebo mrtvého těla), kefalometrii s kranio-metrií (měření hlavy a lebky) a osteo-metrii (měření kostí). Poznatků a. se využívá např. v antr., ergonomice, kriminalistice.

Bohm-Bawerk

Bohm-Bawerk [bém bá-] Eugen, 1851 až 1914, rak. burž. ekonom; min., prez. Rakouské AV (od 1911). Nej-význ. představitel rak. národohospodářské školy. Jeho teor. názory byly předmětem kritiky jak v marx. liter. (Lenin), tak i ze strany burž. ekonomů (Wicksell, Clark).

Burgos

Burgos, m. v sev. Španělsku, 856 m n.m., 141 500 obyv. Prům. keramický, text., chem., potr., energetiky (dvě jad. elektrárny). Dop. křižovatka. Tur. ruch. 1936—39 sidlofašist. frankistické vlády.

Košice-vidiek

Košice-vidiek, na Homádu, 2619 obyv. Prům. stav. hmot, téžba štěrkopísku, čanáb, angl. Chenab — r. v sev. Indii a Pákistánu, 820 km dlouhá. Pramení v Himáčalpradéši a ústí do Indu. Zavodňuje více než 1 mil. ha půdy.