mardi 7 mars 2017

Antrakóza

antrakóza [řec.], anthracosis — onemocněni vyvolané zaprášením plic uhelným prachem nebo sazemi, antrax [řec.], anthrax, sněť slezinná, uhlák — onemocnění zvířat působené mikrobem Bacillus anthracis. Většinou onemocnění celkové. U přežvýkavců se při pitvě zjišťuje abnormální zvětši šení sleziny, u prasat se lokalizuje

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire