lundi 6 mars 2017

Antropologismus

antropologismus [řec.], filoz. názor chápající člověka jako nejvyšší produkt přírody, zdůrazňující jednotu člověka a přírody; charakteristický rys předmarx. mater. (Feuerbach, Čer-nyševskij). Jeho hl. nedostatek je v nepochopení spol. podstaty člověka a jeho vědomí; vede k ideál, chápání dějin. Projevuje se v souč. burž. filoz., sociol. i psychologii, antropometrie [řec.], soustava technik k měření lidského těla. Dělí se hl. na somatometrii (měření živého nebo mrtvého těla), kefalometrii s kranio-metrií (měření hlavy a lebky) a osteo-metrii (měření kostí). Poznatků a. se využívá např. v antr., ergonomice, kriminalistice.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire