mardi 7 mars 2017

Analogový počítač

analogový počítač, počítač, v němž se používá převážně analogového zobrazení dat. Proměnné řešených úloh jsou vyjádřeny analogovými signály (úměrně velkými plynule proměnnými fyz.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire