mercredi 8 mars 2017

čajovník

čajovník, Camellia sinensis, Camellia assamica — subtrop. až trop. vždy-zelený keř nebo strom čeledi čajovni-kovitých, pěstovaný pro mladé prýty (fleše). z nichž se získává černý (fermen-tovaný), polofermentovaný (oolong) nebo zelený (nefermentovaný) čaj k přípravě nápoje stejného jména. Účinnou látkou je kofein.

mardi 7 mars 2017

Analogový počítač

analogový počítač, počítač, v němž se používá převážně analogového zobrazení dat. Proměnné řešených úloh jsou vyjádřeny analogovými signály (úměrně velkými plynule proměnnými fyz.

Blýskač

blýskač, návnada používaná ke sport, lovu dravých ryb.

Adirondack

Adirondack [edyrondek], h. masív na SV USA mezi ř. svátého Vavřince a Mohawkem a jezery Champlain a Ontario; Marcy, 1629 m n.m. Nár. paik.

Betlémská kaple

Betlémská kaple, nár. kult. památka v Praze; zal. 1391 patricii Křížem (+ asi 1413) a Hanušem z Můhlheimu (t koncem 14.st.) pro č. kázáni; 1402-12 Husovo působiště a středisko husitského řev. hnuti. Got. síň na lichoběžníkovém půdorysu s dřevěným stropem, 1536—48 přestavěna na stejno-lodi o šesti nízkých lodích; od 1661 kat. kostel, 1786 zbořena; rekonstruována arch. Fragnerem 1950 — 54. beton [fr.], stmelené stavivo. B. cementový, stavivo ze štěrku stmeleného maltou z cementu a pisku. Směs těchto složek s vodou se ukládá do bedněni, v němž se zhutní a ponechá v klidu až do ztvrdnutí. Kaménky velikosti 15 al 60 mm, v tlustých zdech až 150 mm, jsou přír. oblázky nebo štěrk drcený z hornin pevných a trvanlivých nebo z odpadních, popř. umělých hmot, (podle toho se rozeznává např. b. oblázkový, struskový, keramzitový). Ztvrdlý b. má vlastnosti přír, kamene, trvanlivost a pevnost (v tlaku 3 až 60 MPa. v tahu asi desetkrát menši). Proto se b podle potřeby vyztužuje ocelovými pruty v mistech tažených (b, železový) nebo se předpíná (b. předpjatý). Pevnost a vlastnosti b. lze vhodně měnit složením a zpracováním směsi. Podle množství cementu v b. se rozeznává b. tučný a hubený. Podle množství vody má směs různou konzistenci a vyžaduje

Antrakóza

antrakóza [řec.], anthracosis — onemocněni vyvolané zaprášením plic uhelným prachem nebo sazemi, antrax [řec.], anthrax, sněť slezinná, uhlák — onemocnění zvířat působené mikrobem Bacillus anthracis. Většinou onemocnění celkové. U přežvýkavců se při pitvě zjišťuje abnormální zvětši šení sleziny, u prasat se lokalizuje

Dolní Roveň

Dolní Roveň, zeměd. obec ve Východo-č. kr., okr. Pardubice, v Polabí, 2094 obyvatel.